Följa upp & uppdatera ISP

ISP måste vara uppdaterad och aktuell. Varje år får huvudhandledaren och doktoranden ett e-mail från ISP-systemet när det är dags att följa upp och uppdatera ISP. Endast huvudhandledaren kan skapa en ny version av ISP.

Doktorander som för över sin individuella studieplan från papper till ISP-systemet behöver skapa en ny ISP i ISP-systemet. Doktorander bör alltid fylla i den nuvarande studieplanen i ISP-systemet och beskriva både avslutat arbete (t.ex. utbildningsaktiviteter, delar av forskningsprojekt, examensmål) samt planerat arbete som kvarstår.

Därefter behöver ISP uppdateras minst en gång per år i ISP-systemet.

Uppföljning av forskarutbildning: en översikt

Open the picture in high resolution.

PhD 4 år