ISP-systemet: obligatoriska bilagor

Följande dokument måste doktorand eller huvudhandledare ladda upp som bilagor i ISP-systemet under fliken "Dokument".

1. Obligatoriska bilagor 

 • Forskningsplan
 • Finansieringsplan med eventuella bilagor
 • Kopia av etiska tillstånd
 • Eventuellt dokument som är kopplat till dubbelexamen
 • Eventuellt den senast fastställda ISP (blankett 3.1 eller 3.2.) - gäller doktorander som för över sin ISP från papper till ISP-systemet i samband med nästkommande årliga uppföljning eller halvtidskontroll

2. Kompletterande bilagor

Vid årlig uppföljning:

 • Publicerade manuskript
 • Manuskript och eventuellt tillstyrkan om accepterade manus
 • Eventuellt nya eller uppdaterade etiska tillstånd, forskningsplan och/eller finansieringsplan

Vid halvtidskontroll:

 • Halvtidssammanfattning
 • Kopia av protokoll halvtidskontroll (blankett 5)

Vid handledarbyte:

Vid byte av institution:

 • Den senast fastställda ISP:n innan bytet
Arkivmapp i dator

Filnamn

Ange ett namn på filen enligt formatet: filnamn och datum. Det går också att redigera filnamnet efter att man laddat upp dokumentet.
Till exempel: Forskningsplan_210401.

Storleksgräns

Storleksgränsen för bilagor är cirka 20 MB. Adobe Acrobat kan användas för att minska storleken på stora PDF-filer. Välj Arkiv => Spara som annat => Optimerad PDF.

CB
Innehållsgranskare:
2023-11-09