Din roll i ISP-systemet

Översikt - vem gör vad?

Öppna bilden med hög upplösning i dokumentet nedan.

ISP roller


Alla roller i ISP-systemet

Alla roller i ISP-systemet
ISP roll Funktion i ISP-systemet
Administratör Administratör Ger ISP-behörigheter för både anställda vid KI och för bihandledare som är anställda vid ett annat lärosäte. Administratören kan också granska vissa delar av ISP och kontrollera bilagor (administratör och studierektor behöver diskutera arbetsfördelningen på institutionen).
Huvudhandledare Handledare Skapar en ny ISP i ISP-systemet. Lägger till doktorand, bihandledare samt studierektor till sin ISP. Fyller i/redigerar ISP tillsammans med doktorand och i samråd med alla bihandledare. Reviderar/uppdaterar ISP varje år tillsammans med doktorand och i samråd med alla bihandledare.
Bihandledare Handledare Bihandledare kan logga in i ISP-systemet men har endast läsbehörighet (som bihandledare kan ladda ner ISP som ett icke-redigerbart PDF-dokument). Ingår inte i ISP "godkännandeflödet".
Doktorand Doktorand Skriver/redigerar i skapad ISP tillsammans med handledare och i samråd med bihandledare. Reviderar/uppdaterar ISP varje år tillsammans med huvudhandledare och i samråd med alla bihandledare.
Studierektor Studierektor och fastställare Studierektorn på delegation av prefekten är också fastställaren. Årligen granskar och godkänner (fastställer) eller godkänner inte (skickar ISP tillbaka för revidering eller komplettering).
Biträdande studierektor Ställföreträdande fastställare Årligen granskar och godkänner (fastställer) eller godkänner inte (skickar tillbaka för revidering eller komplettering) där ordinarie studierektor/fastställare är också huvudhandledare till doktoranden.
CB
Innehållsgranskare:
2024-04-11