Kontakt studierektorer och administratörer för forskarutbildning

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

Institutioner A-Ö

CE
Innehållsansvarig:
Clara Ersson
2023-02-24