Roller i ISP-systemet

Öppna bilden med hög upplösning.

ISP roller

Koppling mellan olika användare i ISP-systemet

När administratör ger ISP-behörighet görs ingen koppling mellan olika personer, t.ex. mellan doktorand och huvudhandledare. Kopplingen görs av huvudhandledaren när den skapar ISP för doktoranden. Bihandledare och studierektor läggs också till av huvudhandledare i själva ISP.

Byte av studierektor

Behöver en studierektor bytas ut görs detta vid revidering av ISP, men kan också bytas ut av ISP-supporten (isp@ki.se) i de fall där ISP ”fastnat” hos en studierektor som inte längre finns tillgänglig.

Byte av huvudhandledare

Först behöver ändring av handledarkonstellationen godkännas av prefekten med blankett 15. I ISP- systemet ges möjlighet för den nya huvudhandledaren att skapa en revidering utifrån den tidigare fastställda ISP, dvs uppgifterna måste inte fyllas i på nytt. Efter att den nya huvudhandledaren har skapat en reviderad version av ISP så finns uppgiften om den nya huvudhandledaren i ISP. Ändringen av huvudhandledare i ISP-systemet utförs av isp@ki.se (kontakta vid frågor kring byte av huvudhandledare). 

Byte av bihandledare

Först behöver ändring av handledarkonstellationen godkännas av prefekten med blankett 15. Bihandledare byts i samband med revidering av ISP genom att doktorand eller huvudhandledare justerar uppgiften i sektion 5. Handledargrupp och ansvar.

ISP-behörighet gäller tillsvidare

ISP-behörighet behöver endast läggas till första gången som personen ska använda ISP-systemet. Om t.ex. en handledare ska handleda fler doktorander på olika KI-institutioner behöver inte behörigheten läggas till på nytt i ISP-systemet. 

Flera roller i systemet

En person kan ha flera roller i ISP-systemet, t.ex. vara både studierektor/fastställare och handledare, dock inte för en och samma doktorand. Vid inloggning i ISP-systemet kommer användaren med flera roller alltid bli inloggad med den ”högre” behörigheten. För att kunna agera i en annan roll går personen efter inloggning in under Växla behörighet (högst upp till höger i ISP-systemet).

Notera att en det går inte att vara studierektor till sin egen doktorand. I de fallen måste doktoranden kopplas till institutionens ställföreträdande fastställare (biträdande studierektor).

Fastställa ISP utan doktorandens godkännande 

Om en doktorand vägrar att godkänna ISP, kan en fastställare (studierektor) tvingas ”godkänna” för att komma vidare i ISP-systemflöde. Kontakta isp@ki.se för mer information om tillvägagångssättet. Anledningen till att fastställaren går in i doktorandens ställe ska motiveras och dokumenteras i bilaga. 

2024-04-11