Fastställ din ISP

  • ISP ska vara fastställd inom 3 månader efter antagning. 
  • Det är först när studieplanen fått status Fastställd som den är giltig - godkänd av doktorand, huvudhandledare och studierektor i ISP-systemet.
  • Sedan ska ISP följas upp och fastställas på nytt minst 1 gång om året oavsett studieaktivitet.

Guide

Se guide för att hur man går tillväga för att godkänna och fastställa studieplanen.

För administratörer i ISP-systemet:

Se guide för hur man söker fram studieplaner som inte blivit fastställda under det senaste året.

Kontakt

Kontakta isp@ki.se om du behöver hjälp eller läs svar på vanliga frågor om ISP.