ISP Individuell studieplan

Den 1 februari 2021 lanseras digital ISP på alla KI:s institutioner.
• Samtliga institutioner ska börja använda digital ISP för doktorander antagna från februari 2021.
• Övriga doktorander ska börja använda systemet i samband med nästkommande årliga uppföljning eller halvtidkontroll, dock senast i december 2021.
• Doktorander som räknar med att disputera senast vårterminen 2022 kan välja själva om de vill använda ISP-systemet eller inte.

Guide för doktorander & handledare: