ISP - Individuell studieplan

Nu har nästan alla KI:s doktorander gått över till digital individuell studieplan (ISP).

Se till att studieplanen blir fastställd!
Det är först när studieplanen fått status Fastställd som den är giltig.

Se mer info nedan.

Fastställ din ISP!

För doktorander & handledare: