Rapportera och attestera resultat i Ladok - forskarutbildningskurser

Ladok är ett nationellt studiedokumentationssystem gemensamt för alla utbildningsnivåer. Det är webbaserat och har flera användargrupper – studenter/doktorander, examinatorer, administratörer.

Kurstillfällen i Ladok

Inför ny termin överförs kurskatalogens kurstillfällen inklusive antagna till Ladok. Detta hanteras centralt på KI. För forskarskolornas kurser, som i regel inte utannonseras i kurskatalogen, ansvarar systemförvaltningen för Ladok för att lägga upp kurstillfällen i Ladok till vilka skolornas doktorander antas. 

Om du har sena sökande till din kurs, se Förlängd ansökningsperiod och sena ansökningar.

Registrering i Ladok

Inför kursstart ska varje kursdeltagare registrera sig via Ladoks studentgränssnitt. Registreringsperioden löper från 14 dagar före kursstart tills kursens slutdatum. Vid behov påminn deltagarna om detta första kursdagen.

Återbud till kurs

Återbud till kurs kan lämnas av den antagne via Ladoks studentgränssnitt. Tag därför som rutin att kontrollera i Ladok om återbud har lämnats. Se Ladok-manualen Återbud på kurs - när gjordes återbudet?

Examinatorns roll

Examinatorn attesterar resultaten för samtliga deltagare direkt i Ladok. Det är också möjligt för examinatorn att själv lägga in resultaten i samband med att attest ska göras. I annat fall ska en resultatlista, lämnas till studieadministratören på den kursgivande institutionen som underlag, lämpligen inom 14 dagar efter avslutad kurs.

Läs mer om Examination av forskarutbildningskurs.

Studieintyg

Studieintyg skriver doktoranden själv ut via Ladoks studentgränssnitt. Inga andra certifikat eller intyg ska utfärdas, för att undvika risken för dubbelregistrering av poäng.

AG
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2024-04-05