Nyhetsbrev för kursgivare av forskarutbildningskurser

Nyhetsbrevet för forskarutbildningskurser tar upp aktuell information för dig som kursgivare och skickas ut med e-post två-tre gånger per termin.

För att prenumerera, kontakta doctoralcourses@ki.se.

AG
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2024-06-19