Verksamhetsplanering och uppföljning

Syftet med verksamhetsplanering är att skapa en bättre överblick och ett tydligare fokus på vad vi behöver prioritera för att använda våra resurser på ett effektivt sätt.

I och med Strategi 2030 kommer verksamhetsplaneringen och uppföljningen ske på ett lite annorlunda sätt än tidigare. Det innebär: 

  • En gemensam KI-övergripande verksamhetsplan. Denna bygger uteslutande på Strategi 2030 och uttrycker denna i termer av mål och uppdrag.
  • Den KI-gemensamma verksamhetsplaneringen följer fakultetsnämndens mandatperiod och delas in i fyra-års-cykler och prioritering av mål och uppdrag görs inför varje ny cykel. 
  • Målen och uppdragen i den KI-gemensamma verksamhetsplanen delas sedan ut till uppdragsledare som bryter ner dessa i en aktivitetsplaner. Aktivitetsplanerna kommer följas upp centralt varje år från och med 2020. 

Syftet med förändringen är att skapa en mer samlad överblick på övergripande nivå för att kunna använda KI:s resurser på bästa mest effektiva sätt för hela KI.

Det uppmuntras  att fortsätta att göra verksamhetsplaner på insitutionsnivå för att kunna planera, prioritera och följa upp sitt arbete på ett effektivt och samlat sätt. Utifrån de resurser som finns tillgängliga kommer uppföljning centralt endast ske på aktiviteter kopplade till Strategi 2030 och den KI-gemensamma verksamhetsplanen. 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C4.Neurovetenskap
  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID