Universitetsbibliotekets verksamhetsplan

Detta är universitetsbiblioteket KIB:s verksamhetsplan för 2024. Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

Baserat på KI:s övergripande mål och värdegrund ska KI:s universitetsbibliotek (KIB) ge universitetet bästa möjliga förutsättningar för att bedriva forskning och utbildning i världsklass. Detta ska göras genom att universitetsbiblioteket; 

 • ansvarar för vetenskaplig informationsförsörjning och främjar öppen publicering.
 • medverkar till att lärosätets forskning blir öppet och beständigt tillgänglig.
 • stödjer vetenskaplig kommunikation.
 • verkar för stärkt informationskompetens; förmågan att söka, värdera och använda information.
 • möjliggör möten över ämnesmässiga och organisatoriska gränser.

Utöver ovanstående uppdrag ansvarar universitetsbiblioteket för att målen i bibliotekslagen uppfylls och för att företräda KI i frågor som rör nationell bibliotekssamverkan.

 • KIB stärker förmågan på KI att värdera vetenskaplig information i en snabbt föränderlig omvärld.
 • KI är förberett för att arbeta brett med öppen vetenskap i enlighet med de nya nationella riktlinjerna.
 • KIB säkerställer en stabil och tillgänglig infrastruktur för vetenskapliga resultat.
 • RIMS
 • Hybridarbetsplatsen
 • KI Data Repository
 • Bibliometri
 • Bildproduktion
 • Fysiska och digitala biblioteksmiljöer
 • IT-support för digitala examinationer
 • IT-support för studenter
 • KIB Data Access Unit
 • Kommunikation (till övriga KI kring bibliotekets tjänster)
 • Publiceringsstöd
 • Sökuppdrag
 • Språkverkstad
 • Inköp och tillgängliggörande av vetenskaplig information
 • Systemutveckling och metodstöd
 • Undervisning för ökad media- och informationskompetens

Indelat i kluster, innehållande många system. Modellen ser ut så här: 

Strategisk publicering

 • OA-sök
 • Yta för analys
 • OA-data

Infrastruktur för forsknings-information

 • Bibliometrisystemet
 • KI Open Archive (ISBN, E-plikt)

Stödsystem för undervisning och handledning

 • Iteach
 • Booking
 • Svensk MeSH

Kommunikation

 • Stödsystem för internkommunikation
 • Stödsystem för externkommunikation
 • NSP ärendehantering

Användarstöd

 • Alma/Primo (bibliotekskatalog)
 • Dokumentleverans (FLB)

Autentisering

 • Stödsystem för autentisering och identitetshantering
 • Orcid

Face of AIDS

95

 • Användarstöd och pedagogisk verksamhet
 • Infrastruktur för vetenskaplig information
 • Verksamhetsstöd

Totalt 204 740 tkr, 132 905 tkr exklusive interna intäkter för läs- och publiceringsavgifter (Open Access, 65 000 tkr) och myndighetskapital (6 835 tkr).

 • 126 486 tkr universitetsgemensamt (INDI)
 • 2 528 tkr externa intäkter
 • 1 300 tkr studieavgifter
 • 1 200 tkr AU-medel (INDI)
 • 1 118 tkr omställningsmedel
 • 223 tkr statsanslag
 • 50 tkr kursvinster
Cirkeldiagram visar KIB:s budget o finansiering för 2024 som totalt 204 740tkr. 126 486tkr uni. gemensamt (INDI); 1 200tkr AU-medel (INDI); 1 300tkr studieavgifter; 1 118tkr omställningsmedel; 50tkr kursvinster; 223tkr statsanslag; 2 528tkr ext intäkter.
KIB:s budget och finansiering för 2024 är totalt 204 740 tkr (132 905 tkr exklusive interna intäkter för läs- och publiceringsavgifter (Open Access, 65 000 tkr) och myndighetskapital (6 835 tkr).). Foto: N/A