IT-avdelningens verksamhetsplan

Detta är IT-avdelningens verksamhetsplan för 2024. Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

IT-avdelningens uppdrag är att lägga grunden för en säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsförsörjning för KI:s verksamheter. Det gör vi genom att:

 • Ha det övergripande och tekniska ansvaret för IT-säkerheten.
 • Leverera moderna standardtjänster till samtliga verksamhetsområden.
 • Vara drivande i digitaliseringen inom verksamhetsstödet.
 • Säkerställa en effektiv förvaltning av gemensamma IT-system.
 • Främja innovation och konkurrenskraft inom forskning och utbildning med hjälp av digitala tjänster i framkant.
 • Ansvara för, samt utveckla, KI:s IT-strategi.
 • Samverka med regionen och sjukhusen kring IT-infrastruktur för KI:s personal.

IT-forskningsstöd

 • Fortsatt expansion inom området genom ökat fokus på AI, beräkningskraft och plattformar för samarbete. Vi vill vara ett naturligt stöd genom hela forskningsprocessen och aktivt bidra till forskningens resultat.

Samordnad IT

 • Genomföra projektet enligt beslut.

Digitaliseringsportföljen

 • Att slutföra implementeringsarbetet och säkerställa att den beslutade förvaltningsmodellen blir en integrerad del av verksamhetsstödet.
 • Samordnad IT inkl. BioNut hallavveckling
 • Gemensamt ärendehanteringssystem
 • IT-säkerhet
 • Service och support
 • Tjänsteleverans (M365, Karyon, lagring, nät mm)
 • Licensförsörjning
 • Utveckling och förvaltning
 • Äger IT-ansvaret i alla objekt i portföljen

99

 • Infrastrukturenheten
 • Serviceenheten
 • Utvecklingsenheten
 • IT-stab

185 089 tkr

Ett cirkeldiagram visar ITA:s budget och finansiering för 2024 som totalt 185 089 tkr. 131 696 tkr är IT-avgift; 9 537 tkr är myndighetskapital; 34 363tkr är försäljning till andra institutioner och 9 493 är interndebitering GVS.
IT-avdelningens budget och finansiering för 2024 är totalt 185 089 tkr. Foto: N/A

Verksamhetsplan i PDF för utskrift