HR-avdelningens verksamhetsplan

Detta är HR-avdelningens verksamhetsplan för 2024. Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

HR-avdelningen utgör ett strategiskt och operativt stöd till universitetsledningen och kärnverksamheten och stödjer, rådger, utbildar och normerar i områden som arbetsgivarpolitik, arbetsmiljö och hälsa, kompetensförsörjning och lönehantering. Avdelningen ansvarar också för lokala kollektivavtal, pensions- och försäkringsfrågor för anställda samt verksamhetsövergripande kompetensutveckling för chefer och ledare.

  • Behov, dimensionering och strategisk kompetensförsörjning.
  • Översyn av processen för rekrytering av lärare.
  • Ledarutveckling för ett dialogbaserat arbetssätt på alla nivåer.
  • Effektivisering, digitalisering och kvalitetssäkring av HR-verksamheten för ett förbättrat stöd till kärnverksamheten.
  • Utveckling och systematisering av verksamhet inom arbetsmiljöområdet.
  • Omorganisation av HR-avdelningen och tydliggörande av ansvar och arbetssätt

•Pre- och onboarding

•Översyn befattningar

•Översyn av processerna för medarbetarsamtal, lönerevision och bisysslor

Övergripande ansvar i arbetsgivarpolitik och lönehantering (inkl. försäkring, pension och skatt), ansvarar för drift av två gym, verksamhetsstöd till Arbetsmiljönämnden, Rekryteringsnämnden och Docenturnämnden

 

HR-objekt (Primula, Varbi, HR-arkiv, HR-puls, Wondr)

40

  • Akademiska anställningar
  • Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Kompetensförsörjning
  • Lön och controlling

61 782 tkr

Ett cirkeldiagram visar HR-avdelningens budget o finansiering för 2024 som totalt 61 782 tkr. Hela summan är universitetsgemensamt (central INDI).
HR-avdelningens budget och finansiering för 2024 är totalt 61 782 tkr. Foto: N/A

Verksamhetsplan i PDF för utskrift