Skip to main content

Inköp och upphandling

Eftersom KI är en statlig myndighet måste du använda dig av ramavtal eller göra en upphandling om du vill köpa en vara eller tjänst.

AW
Anne-Marie Windahl
2019-07-03
Nils Emlund