Skip to main content

Inköp och upphandling

Eftersom KI är en statlig myndighet måste du använda dig av ramavtal eller göra en upphandling om du vill köpa en vara eller tjänst.

Ramavtal PC och Mac

KI har under lång tid haft ramavtal för datorer gemensamt med flera andra lärosäten och upphandlingsansvarig är Umeå universitet. Denna gång blev tyvärr deras upphandling överprövad till Förvaltningsrätten.  I väntan på ett första domstolsbeslut har deltagande universitet haft möjlighet och valt att genomföra godkända direktupphandlingar för att täcka behovet. Efter beslut från Förvaltningsrätten har stridande part valt att gå vidare till nästa instans och eftersom det därmed blir en mera långdragen process har KI, i likhet med andra universitet, valt att genomföra avrop från Kammarkollegiets ramavtal i väntan på att det universitetsgemensamma ska kunna träda i kraft.  Leveransavtalet med Kammarkollegiet beräknas att kunna nyttjas av KI´s verksamhet under första veckan i mars. Mer information om detta kommer så snart avtal finns på plats.

Om du har några frågor kontakta inkopupphandling@ki.se.