Inköp och upphandling

Här finns information om upphandling i allmänhet och information till dig som är eller vill bli leverantör till Karolinska Institutet. Här finns också information om aktuella avtal.
Eftersom KI är en statlig myndighet är vi skyldiga att följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och har tagit fram rutiner för inköp och upphandling.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID