Skip to main content

Inköp och upphandling

Eftersom KI är en statlig myndighet måste du använda dig av ramavtal eller göra en upphandling om du vill köpa en vara eller tjänst.

Julbord

Julbord ska beställas genom KI:s upphandlade cateringsföretag. Information om KI:s upphandlade cateringsföretag hittar du i Avtalskatalogen och på sidan Beställa catering.

Konkurrensverket har granskat ett annat universitets köp av julbord och anser att de har genomfört otillåten direktupphandling, se pressmeddelande.

AW
Anne-Marie Windahl
2019-11-12
Nils Emlund