Inköp och upphandling

Inköp vid KI ska genomföras affärsmässigt och kostnadseffektivt inom ramen för gällande lagstiftning. Enheten för inköp och upphandling ger stöd och rådgivning till verksamheten när det gäller inköpsfrågor. Kontakta oss om du inte hittar svar på din fråga här på medarbetarportalen.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID

Upphandlingsenhetens uppdrag

Inköps- och upphandlingsenheten (IU) ansvarar för att säkerställa att de inköp och upphandlingar som genomförs av IU är i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Inköpen ska göras på ett affärsmässigt och hållbart sätt till ekonomiskt mest fördelaktiga villkor, utifrån de krav som beställaren/avropande verksamheten ställer på produkten eller tjänsten. 

Inköp och upphandling (IU) avslutar en upphandling när avtal tecknats. När avtal tecknats överlämnas avtalet till beställaren. Beställaren (verksamheten som avropar eller tar emot leverans) äger avtalet.

IU bistår som stöd vad gäller avtalsrättsliga frågor för upphandlat avtal, t.ex. avtalstolkning, efter att upphandlingen avslutats.

Förvaltningen av själva avtalet, t.ex. prisjusteringsfrågor, byte av kontaktperson etc hanteras av beställaren, eftersom beställaren äger (har budget för och avropar från) avtalet.