Friskvård och arbetsmiljö på UoL

Här kan du läsa om din rätt till friskvård, synhjälpmedel och vart du ska vända dig om du har besvär med din fysiska eller psykiska arbetsmiljö och/eller behöver behöver någon att prata med.

Friskvård

KI vill främja hälsa och välbefinnande hos sina medarbetare genom att erbjuda friskvårdstimme, friskvårdsbidrag samt hälsofrämjande aktiviteter. Som medarbetare har du tillgång till både lokaler och klasser för friskvård. Läs mer om vad friskvården på KI erbjuder på Hälsohubben

Genom att öka kunskap om, samt erbjuda möjligheter till fysisk aktivitet och återhämtning, ökas förutsättningarna för hälsa i ett livslångt perspektiv.

Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag

Som anställd har du rätt till en timmes friskvård per vecka och FYSS/FaR-coaching om arbetet så tillåter. Du har även rätt till friskvårdsbidrag på 3000 kr/år. Ersättningen betalas ut i proportion till din anställningstid under aktuellt år. 

Du registrerar ditt utlägg i PA-webben som "förebyggande hälsoarbete". Så registrerar du friskvårdsidrag.

Synundersökning och glasögon

KI har ramavtal med Synsam för utprovning av arbetsglasögon (terminalglasögon). Du hittar mer information om vad som gäller för arbetsglasögon och hur du går till väga på Ergonomi.

KI:s optikerutbildning på Eriks Ögonsjukhus kan också anlitas för synundersökning och eventuell utprovning av arbetsglasögon/slipade skyddsglasögon.

Rekvisionsblankett

Synsams rekvisitionsblankett samt prislista hittar du i Avtalskatalogen här (sökord Glasögon). Priserna hos båda leverantörer är desamma. Rekvisition till S:t Eriks ögonsjukhus hittar du här.

Fysisk och psykisk arbetsmiljö

Om du vill rapportera något som hänt, har besvär med din fysiska eller psykiska arbetsmiljö eller behöver någon att prata med kan du vända dig till:

  • Närmsta chef, annan chef du har förtroende för, HR, skyddsombud eller fackliga ombud
  • Personalstöd telefonrådgivning - Telefonnumret är 0200-21 63 00 och rådgivningen är tillgänglig dygnet runt där en socionom direkt kan ge råd kring psykosociala frågor. Tjänsten omfattar såväl arbetsrelaterade som privata frågor (psykosociala frågor, juridik eller privatekonomi med mera). Det kan röra till exempel familjejuridik, avtal kring bostad, sociala klimatet på arbetsplatsen, beroendeproblematik, personliga kriser. Personalstöd telefonrådgivning
  • Företagshälsovården Avonova - Två besök hos valfri specialist (företagsläkare, företagssköterska, företagsfysioterapeut, ergonom, beteendevetare eller psykolog). De två första besöken/kontakterna är konfidentiella för chef. Om fler besök behövs ska detta förankras hos närmaste chef eller lokala HR. Företagshälsvård för dig som medarbetare
  • Rapportera incidenter - Har du sett eller varit med om en avvikande situation eller uppmärksammat en risk i arbetet? Ju mer vi får veta ju bättre åtgärder kan vi genomföra och på så sätt göra KI till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats. Du kan rapportera en arbetsmiljöhändelse, något kopplat till säkerhet och miljö, informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter samt göra en anonym anmälan. Rapportera om något hänt