Ansökan som forskargruppsledare på Labmed

För att få bli forskargruppsledare på Labmed behöver du ansöka via en intern ansökningsblankett.

Det finns flera specifika krav som samtliga måste uppfyllas för att för att bli godkänd som forskargruppsledare. Du hittar dessa krav i blanketten som finns längre ned på denna sida.

Ansökningsprocess

 1. Ansökningsprocessen initieras och godkänns av avdelningschefen.
   
 2. Komplett ifylld blankett skickas till administrativ chef.
   
 3. Ansökan hanteras i Labmeds beredningsgrupp.
   
 4. Prefekt beslutar och återkopplar till sökanden samt avdelningschef.
   
 5. Beslutet skickas till registrator för diarieföring.

Administrativ chef

JD
Innehållsgranskare:
2024-03-19