Forskarutbildning på LabMed

Denna sida tillhandahåller en institutionsspecifik forskarutbildningsinformation för doktorander och handledare på institutionen på laboratoriemedicin.

För mer information om Labmeds interna rutiner, se den engelska sidan Research education at Labmed.

Övrig information om forskarutbildning på KI, tex kursinformation, regler och rutiner, är gemensam på KI och hittas på: https://medarbetare.ki.se/forskarutbildning.

Kontakt

Frågor om forskarutbildning på institutionen för laboratoriemedicin kan skickas till forskarutbildningsadministratör eller studierektor. Du kan också kontakta medicinska fakulteten eller studentrepresentanter i forskarutbildningsrådet på institutionen. 

Profile image

Anthony Wright

Professor

Ann Mellquist

Administratör
AW
Innehållsgranskare:
2024-06-25