Digitala lösningar vid uppdragsutbildning

Enheten för uppdragsutbildning kan tillhandahålla stöd för kursgivare i produktionen av digitala utbildningar. 

Hybridlösningar

Behöver du tekniskt stöd vid hybridmöten och inspelning av föreläsningar? Detta bokas hos AV-Support som ansvarar för support på och drift av den ljud- och bildutrustning som finns installerad i fastighetsavdelningens bokningsbara lokaler. Mer information finns att läsa på denna sida. 

Stöd vid produktion av digitala utbildningar

Som lärare vid KI kan du få stöd och hjälp när du vill omvandla din traditionella kurs till en digital utbildning.

  • IKT (information- och kommunikationsteknologiska)-pedagogerna hos Enheten för Undervisning och lärande (UoL) tillhandahåller utbildningar för dig som vill lära dig mer. Det finns också möjlighet att boka handledning, läs mer på sidan Undervisa digitalt på distans.
  • Om du har en kurs som ges som uppdragsutbildning kan du få stöd och hjälp att komma igång med att omvandla den till digitalt format av oss på enheten för uppdragsutbildning. Boka in ett möte för tips och råd! Se kontaktinformation nedan.

Exempel på digitala utbildningar

Exempel på digitala utbildningar som KI Uppdragsutbildning har tagit fram: 

 

För mer information kontakta:

Profile image

Petra Hellbom

IKT-Pedagog
Petra Hellbom
2024-01-19