Möjligheter med uppdragsutbildning

Vilka möjligheter finns det med att genomföra uppdragsutbildning och vad kan det leda till på sikt för institutionens verksamhet?

Foto: Erik Cronberg

Uppdragsutbildning:

  • Har god utvecklingspotential och gynnar samverkan mellan deltagare och akademi.
  • Bidrar till att tillgodose samhällets behov av kompetensutveckling.
  • Främjar det livslånga lärandet.
  • Underlättar för att nya kurser och koncept kan testas för att ta reda på genomförbarhet, behov och efterfrågan.
  • De erfarenheter våra lärare gör i möten med verksamheter bidrar även till utveckling av reguljär utbildning. 
  • Ger en unik möjlighet till inblick i och aktuell kunskap om praktikens villkor och utmaningar eftersom deltagarna är yrkesverksamma.
Michelle Azorbo
2023-09-11