Steg för steg - så går det till att genomföra en uppdragsutbildning

Hur går det till att genomföra en uppdragsutbildning? Så här kan processen se ut.

 1. En idé tar form – initierad av institution, enheten för uppdragsutbildning eller via förfrågan från kund.
 2. Institutionen och enheten för uppdragsutbildning tar ett gemensamt beslut om att gå vidare med idén. GUA och AC godkänner för institutionens räkning.
 3. Kostnadskalkyl tas fram.
 4. Kursplan tas fram av institutionen (om kursen är poänggivande) eller kursbeskrivning (om icke poänggivande).
 5. Marknadsföringsplan och material tas fram av enheten för uppdragsutbildning.
 6. Publicering på hemsida och marknadsaktiviteter genomförs av enheten för uppdragsutbildning.
 7. Enheten för uppdragsutbildning tar fram avtal med kund och överenskommelse med institutionen.
 8. Enheten för uppdragsutbildning tar emot anmälningar och frågor från deltagare.
 9. Enheten för uppdragsutbildning hjälper till, om institutionen så önskar, med bokning av fika och lokal.
 10. Kursen genomförs av institutionen.
 11. Enheten för uppdragsutbildning sammanställer kursvärderingar och återrapporterar till institutionen.
 12. Enheten för uppdragsutbildning fakturerar kund och ersätter institutionen för deras arbete enligt kalkylen.

Funderar du på att anordna uppdragsutbildning, vill du få hjälp med att komma igång eller har du andra frågor, kontakta oss gärna.

Michelle Azorbo
2023-05-02