Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning tillgodoser behovet av kompetensutveckling i arbetsgivarens verksamhet. Enheten för uppdragsutbildning har i uppgift att stödja institutionerna i deras arbete med uppdragsutbildning. Vi hjälper institutioner med administration och marknadsföring av uppdragsutbildningar.

Enheten för uppdragsutbildning har det övergripande och samordnade ansvaret för uppdragsutbildning och tecknar även avtal med uppdragsgivare.

Genom att anordna uppdragsutbildning kan KI främja det livslånga lärandet och vidareutveckla och expandera den utåtriktade verksamheten. Uppdragsutbildning är också ett tillfälle att få in nya perspektiv i verksamheten och ger forskare och lärare möjlighet till direkt dialog med verksamheter där ny kunskap ska användas.

Olika typer av uppdragsutbildning

  • Kurser skräddarsydda på beställning för en uppdragsgivare
  • Öppna kurser, dvs. KI tar fram en kurs och säljer platser till näringsliv, landsting, kommuner och andra parter
  • Platser på KI:s befintliga kurser/program inom det ordinarie utbudet erbjuds till näringsliv, landsting, kommuner och andra parter

Kurserna kan genomföras på campus, på plats hos uppdragsgivaren eller som en digital utbildning på distans

Mer information om vad som är bra att veta om uppdragsutbildning vid KI hittar du här.

Dokument om uppdragsutbildning

Profile image

Jan Petersson

Enhetschef
Michelle Azorbo
2023-10-17