Karolinska Institutets SK-kurser

Socialstyrelsen finansierar ett stort antal kurser som riktar sig till ST-läkare, så kallade SK-kurser (specialistkompetenskurser). SK-kurser är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under vidareutbildning i Sverige. Karolinska institutet har ramavtal med Socialstyrelsen för ett 50-tal SK-kurser.

Inför kursgenomförande

Upphandling av SK-kurser

Socialstyrelsen har ett ramavtal med Karolinska Institutet (samt ytterligare 28 leverantörer) gällande leverans av SK-kurser under åren 2023-2024 och med option under perioden 2025-2026. Inför varje år avropar Socialstyrelsen kurser från ramavtalet mot de leverantörer som de har avtal med, under konkurrensutsättning. Kursområdena kan variera från år till år. Läs mer om upphandling av SK-kurser på Socialstyrelsens hemsida. 

SK-kurser som ges av Karolinska Institutet samordnas av KI Uppdragsutbildning, som informerar institutioner och kontakter när det är öppet för anbud. KI Uppdragsutbildning samordnar ett gemensamt anbud till Socialstyrelsen.

Anmälan

Socialstyrelsen sköter ansökan och antagning. För anmälan till SK-kurserna besök Socialstyrelsens hemsida för SK-kurser.

Under kursens genomförande

Ansvarsfördelning

Kursgivarna står för kursinnehållet och bestämmer målgruppen för kursen. De delmål som framgår i kursbeskrivningarna är angivna av kursgivarna.

Du som kursgivare ska:

  • Förankra din kurs hos institutionen och göra en kostnadskalkyl i KIs kalkylmall. (Se dokument nedan)
  • Genomföra kursen.
  • Sammanställa deltagarlista, utvärdering och redovisning som skickas till KI Uppdragsutbildning.

KI Uppdragsutbildning ansvarar för:

  • Information om när det är öppet för anbud.
  • Att ta emot alla anbud från KIs institutioner och sammanställa dessa till ett gemensamt anbud till Socialstyrelsen.
  • Meddela kursgivarna om de fått medel.
  • Ta emot kursredovisningar från kursgivare efter avslutad kurs, kontrollera att den är komplett, vidarebefordra till Socialstyrelsen.
  • Fakturera Socialstyrelsen och göra överföring av medel för respektive SK-kurs till respektive institution efter avslutad och redovisad kurs.

Efter kursavslut

Kursredovisning

Efter kursens avslut ska kursredovisning skickas per vanlig post och e-post till sk-kurser@ki.se (skicka ej direkt till Socialstyrelsen). Se kontaktuppgifter nedan. Vi skulle behöva ha din redovisning senast 3 veckor efter avslutad kurs.   

Har du tillgång till e-signering via edusign räcker det att du mailar in komplett kursredovisning med e-signerade original till ovan funktionsadress. 

Du kan ladda ner alla dokument som behövs för redovisningen av SK-kurser på Socialstyrelsens hemsida. 

Den kompletta kursredovisningen består av:

a) Kursredovisning, Socialstyrelsens blankett, underskriven av kursansvarig

b) Deltagarlista, Socialstyrelsens blankett, underskriven av kursansvarig

c) Sammanställning av utvärderingar, Socialstyrelsens blankett

d) Uppdaterat schema

e) Ev litteraturförteckning

OBSERVERA: Om tekniskt avancerad utrustning har använts som en del av undervisningen ska kursredovisningen även innehålla ytterligare en utvärdering som återfinns på hemsidan ovan. 

Kursredovisningar skickas till:

Nadja Saltell

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3 | 171 77 Stockholm

För mer information

Profile image

Nadja Saltell

Projektsamordnare
Michelle Azorbo
2023-12-22