Uppdragsutbildning vid KI - så ser statistiken ut

Här ser du statistik och fördelning vad gäller uppdragsutbildning vid KI under året som varit.

Uppdragsutbildning under 2022

  • 6 700 deltagare 
  • 232 kurser och seminarier 
  • Intäkter 114 miljoner SEK

Fördelning per institution - Omsättning 

Inte mindre än 17 av KI:s 22 institutioner har under 2022 erbjudit någon form av uppdragsutbildning. Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) fortsätter att vara den institution som har högst omsättning och står för 23% av den totala omsättningen. Därefter är det ytterligare tre institutioner där omsättningen ligger över 10 % av totalen. Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME): 16 %, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH): 12% och Institutionen för odontologi (DentMed): 15 %. Mer information finns i årsrapporten nedan. 

Michelle Azorbo
2023-12-11