Marknadsföring av uppdragsutbildning

KI Uppdragsutbildning tillhandahåller stöd i marknadsföringen av öppna uppdragsutbildningar.

Kursinformationsblad

  • KI Uppdragsutbildning tar fram enhetliga kursinformationsblad för alla kurser. 

Hemsida och kurskatalog

Annonsering

  • För att öka spridningen ytterligare så annonseras aktuella kurser på webbplatsen utbildning.se, en av de största hemsidorna vad gäller kompetensutveckling. Där kan vi annonserar 30 olika kurser samtidigt.
  • Vi tar fram annonser för aktuella kurser i facktidningar. Vi har regelbundet annonser i tidningar som t.ex. Fysioterapi, Vårdfokus, Psykologen, Socionomen samt Svensk psykiatri.

Mässor

  • Enheten för uppdragsutbildning deltar regelbundet i mässor och marknadsför aktuella kurser. Vi har exempelvis deltagit i Svenska demensdagarna, Nationella demensdagen, Fysioterapidagarna, Patientsäkerhetsdagen. 

Sociala medier

  • För särskilda uppdragsutbildningar gör vi digitala kampanjer på exempelvis Facebook och LinkedIn tillsammans med en mediebyrå.

Nyhetsbrev

  • Enheten skickar regelbundet ut nyhetsbrev till alla tidigare deltagare och uppdragsgivare (över 20 000 mottagare) där vi berättar om uppdragsutbildning på KI och marknadsför aktuella kurser. För vissa kurser görs särskilda utskick riktade mot en definierad målgrupp.

Korta filmer om uppdragsutbildningar

För mer information, kontakta:

Michelle Azorbo

Kommunikatör/projektkoordinator
Michelle Azorbo
2024-02-23