Stepping stone-kurser

Stepping stone-kurser är för dig som vill läsa en enstaka kurs inom grundläggande högskolepedagogik, eller som vill läsa motsvarande fem veckors högskolepedagogik i egen takt. Här hittar du länkar till aktuella kurser.

Upplägg 

Stepping stone-kurser utgör korta utbildningar i tre steg:

  • introduktion till området (kurstillfälle 1)
  • eget arbete
  • skriftlig och muntlig redovisning (kurstillfälle 2)

Upplägget underlättar för dig som arbetar kliniskt då den schemalagda tiden endast är två halvdagar. De två kurstillfällena ges med flera veckors mellanrum för att skapa tid för eget arbete och reflektion. En Stepping stone-kurs motsvarar sammanlagt en veckas heltidsstudier.

Kursdeltagarna examineras vid sista kurstillfället.

Illustration av upplägget för Stepping stone-kurser.
Upplägg Stepping stone-kurser. Foto: Illustration.

Gå grundkursen först

Du behöver först genomföra kursen "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" (fd Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning) för att få behörighet att gå andra Stepping stones. Grundkursen finns i två versioner, du väljer en av dem:

  • nätbaserad helt utan träffar eller
  • schemalagda träffar i Zoom

För att gå "Critical Incident Analysis och livslångt lärande" behöver du ha genomfört övriga kurser.

Kurser vår 2021

Med anledning av Covid-19 planeras kurser för närvarande i digital form.

Kontaktperson finns på respektive kurssida.

Kurser höst 2021

Kurser vid andra högskolor

Problemorienterat lärande i verksamhetsförlagd utbildning

Två halvdagar med eget arbete emellan:

  • Dag 1:11 november
  • Dag 2: 2 december

Anmälningslänk på Ersta Sköndal Bräckes högskola   

Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Två halvdagar med eget arbete emellan:

  • Dag 1: 15 oktober 
  • Dag 2: 25 november

Anmäl dig på Röda Korsets Högskola

Tänk på