Stöd för dig som arbetar i utbildnings- eller programnämnd

Information och stöd för till exempel programdirektorer (PD), grundutbildningsansvariga (GUA), utbildningsnämndshandläggare och administratörer.