Verksamhetsinformationssystem, VIS

VIS är en förkortning för Verksamhets Informations System. VIS tekniska plattform bygger på programvaran Qlikview vars funktion är att läsa in data från olika källsystem och sedan göra informationen tillgänglig genom rapporter (applikationer) som visas via ett webbgränssnitt.

Vad är VIS och vad används det till?

För att skapa rapporter som innehåller information från olika system måste man traditionellt sett gå in och hämta den information man är intresserad av i systemen och sedan manuellt sammanställa informationen i exempelvis Excel.

Storheten med VIS är att informationen hämtas från källsystemen och sammanställs automatiskt i en applikation på några sekunder. Möjligheten att knyta flera olika källsystem till applikationen gör att det går att få fram mycket informativ data automatiskt som annars hade tagit betydande tid i anspråk att sammanställa manuellt.

All den information som återfinns i VIS är med andra ord en spegling av information som finns i andra system – VIS fungerar därmed som en rapportgenerator som hämtar den information vi är intresserade av från källsystemen och sedan presenterar innehållet i applikationer uppställt på det vis vi önskar.

Källsystem knutna till VIS

För tillfället är det tre källsystem som är knutna till VIS:

Utbildning och handledning

Handledning avseende applikationerna hittar du under respektive källsystem högre upp på sidan. 

Under hösten 2024 finns följande digitala utbildningstillfällen – du behöver inte anmäla dig utan logga bara in på länk nedan (Microsoft Teams) på valt datum och klockslag:

Introduktion till Personalapplikationen i VIS

18/9 kl. 9.00-9.30 - klicka på denna länk för att delta i mötet 

26/11 kl. 9.00-9.30 – klicka på denna länk för att delta i mötet 

Introduktion till Ekonomiapplikationen i VIS

18/9 kl. 10.00-10.30 – klicka på denna länk för att delta i mötet 

26/11 kl. 10.00-10.30 – klicka på denna länk för att delta i mötet 

Introduktion till Forskarvy

18/9 kl. 13.00-13,30 – klicka på denna länk för att delta i mötet

26/11 kl . 13.00.13.30 – klicka på denna länk för att delta i mötet

Introduktion till Forskarutbildning i VIS

7/10 kl. 10.00-10.30 – klicka på denna länk för att delta i mötet 

Vi utför även institutionsutbildningar - om ni ser ett behov av att vi kommer och besöker er institution och informerar om VIS så maila vis@ki.se.

Nyutveckling

Utvecklingen av nya applikationer ansvarar förvaltningsorganisation för VIS för. Har du några förslag på någon rapport som skulle kunna vara föremål för att skapas i VIS hör av dig till vis@ki.se alternativt förvaltningsledare Ulrica Lundin.

Behörighet

För att få tillgång till VIS skall en ansökningsblankett fyllas i och godkännas av AC eller prefekt. Den ifyllda blanketten mailas sedan till vis@ki.se som lägger upp behörigheten. Ansökningsblanketten hittar du längst ner på sidan under "Dokument"

Inloggning i VIS

Logga in med ditt vanliga användarnamn (KI-ID) och lösenord som du använder när du loggar in i KI:s mailsystem.

Logga in här

Support

Vi har sammanställt de vanligaste tekniska supportfrågorna i dokumentet "FAQ VIS" som du hittar längst ner under "Dokument". Om du inte hittar svar på ditt problem kan du kontakta IT-support genom att skapa ett ärende i Självserviceportalen. 

Om du har en fråga om själva innehållet i någon applikation mejlar du till vis@ki.se.

Dokument

UL
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2024-06-19