Ledningsvy

Ledningsvy innehåller information från fyra av KI:s källsystem – UBW, Primula, Ladok samt bibliometri. Ledningsvy är ett ledningsverktyg där man enkelt får en övergripande bild av KI eller en vald institution.

Målgrupp

Målgruppen för Ledningsvy är primärt KI:s ledning, prefekter och administrativa chefer på institutionerna samt annan personal som är i behov av en översiktsbild av KI och institutionerna avseende ekonomi, personal, studentdata samt bibliometri.

Innehåll

Ledningsvy är uppdelad i tre olika områden:

  • Översikt – här visas ett antal fastslagna nyckeltal för KI totalt eller en specifik institution. Även olika tidsperioder kan väljas.
  • Institutionsrapporten – visar en utförlig sammanställning per vald institution från de fyra senaste årsredovisningarna avseende ekonomiska värden, bibliometrisk data, data utbildning grund- och avancerad (UGA) nivå och forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) samt personaldata.
  • Myndighetskapital – två olika flikar som ger möjlighet att se myndighetskapitalets utveckling från 2010 och framåt dels övergripande och dels per vald institution.
  • Bibliometri - två olika flikar som där man kan välja att se flera insitutioner eller att se ett antal bibliometriska indikatorer för en institution

Behörighet

För att få behörighet till VIS skall du fylla i behörighetsblanketten som du hittar längst ner på sidan under "Dokument". Administrativ chef, prefekt eller motsvarande skall skriva under ansökan. Maila sedan blanketten till vis@ki.se så läggs din behörighet upp.

Inloggning

Logga in med ditt vanliga användarnamn (KI-ID) och lösenord som du använder när du loggar in i KI:s mailsystem.

Logga in här

Support

Om du har tekniska poblem med VIS kan du söka i sammanställningen över vanliga inloggningsproblem som du hittar under FAQ VIS under "Dokument" längst ner på sidan. Om problemet kvarstår och är av teknisk karaktär kontakta it-support@ki.se. Har du några frågor om innehållet i VIS kontakta vis@ki.se.

Handledning och utbildning

Handledning avseende Ledningsvy hittar du under "Dokument" längst ner på sidan. Vi håller utbildning utefter behov - om du önskar utbildning i VIS så maila till vis@ki.se så återkommer vi när vi har tillräckligt många anmälningar. Vi utför även institutionsutbildningar - om ni ser ett behov av att vi kommer och besöker er institution och informerar om VIS så maila vis@ki.se.

Dokument

UL
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2023-11-29