Ladok VIS

Ladok är ett nationellt system som ger universitet och högskolor stöd i de olika studieadministrativa processerna. Ladok gör det lättare för högskolorna att uppfylla de regelverk och krav på uppföljning som finns från regering och centrala myndigheter. Ladok gör det också möjligt för lärosäten att ta fram sin egen statistik och uppföljning av studenter.

Målgrupp

I VIS finns i idag en renodlad applikation med statistik från Ladok – applikationen visar data avseende Forskarutbildning.

Applikationen vänder sig framför allt till institutionerna men fyller även en funktion för ledning och central förvaltning.

Den primära målgruppen är ledning vid institutioner, studierektorer och administratörer inom forskarutbildningen samt andra nyckelfunktioner som i arbetet har ett behov av den sammanställda informationen.  

Applikationer

Syftet med Forskarutbildning i VIS är att presentera data från Ladok på ett enkelt och överskådligt sätt för att möjliggöra uppföljning av forskarutbildningen vid KI. Den kompletterar därmed Ladok och Individuella studieplaner (ISP) dit man går för att få detaljer på individnivå.

Applikationen består av fyra flikar

 • Doktorandens progress är ett hjälpmedel framför allt för institutionernas studierektorer i deras uppdrag att följa upp doktorandernas progress.
  Samlat i en överskådlig vy listas de doktorander som finns/fanns vid KI valt halvår tillsammans med relevanta parametrar såsom namn på huvudhandledare, datum för halvtidskontroll, antal godkända högskolepoäng och ackumulerad aktivitet. Färgmarkeringar finns för att lättare kunna bevaka att olika moment och kontrollpunkter sker vid rätt tidpunkt.
   
 • Antagning innehåller två flikar. Här finns diagram som visar förändringar i antal nyantagna doktorander över tid och lista över de individer som antogs till forskarutbildning valt år eller halvår.
   
 • Aktivitet och försörjning innehåller två flikar: statistik över doktorandernas försörjning/finansiering, dels fördelningen mellan olika försörjningstyper valt halvår, dels diagram som visar förändringar över tid samt lista över samtliga doktorander med uppgifter om inrapporterad aktivitet och försörjningstyp.
   
 • Disputation / Lic-seminarium innehåller två flikar: diagram över antal disputationer och licentiatseminarier över tid och diagram över genomsnittlig studietid över tid och lista över de individer som disputerade eller genomförde licentiatseminarium valt år eller halvår.

I samtliga flikar finns, förutom att avgränsa på tidsperiod, även möjlighet att avgränsa på andra parametrar som relaterar till rapportens innehåll.

Fördelar med Ladok i VIS

 • Enklare - med några få klick får du en enkel och överskådlig bild av doktoranderna på din institution. Du kan enkelt växla mellan olika rapporter för att ytterligare analysera ditt urval.
 • Snabbare - informationen uppdateras så fort du har gjort ett val.
 • Färdig statistik presenterad direkt i applikationen, t.ex. grafiska diagram.
 • Lätt att jämföra nyckeltal över perioder.
 • Underlag för strategiska beslut och/eller budgetarbete.

Behörighet

För att få behörighet till VIS fyller du i behörighetsblanketten som du hittar längst ner på sidan under "Dokument". Administrativ chef, prefekt eller motsvarande skall skriva under ansökan. Maila sedan blanketten till vis@ki.se så läggs din behörighet upp.

Inloggning i VIS

Logga in med ditt vanliga användarnamn (KI-ID) och lösenord som du använder när du loggar in i KI:s mailsystem.

Logga in här

Support

Om du har tekniska poblem med VIS kan du söka i sammanställningen över vanliga inloggningsproblem som du hittar under FAQ VIS under "Dokument" längst ner på sidan.
Om problemet kvarstår och är av teknisk karaktär lägg in ditt ärende på https://selfservice.ki.se/sv-se. Har du några frågor om innehållet i VIS kontakta vis@ki.se.

Handledning och Utbildning

Handledning avseende applikationen hittar du under Dokument längst ner på sidan. Vi håller utbildning utefter behov - om du önskar utbildning i VIS så maila till vis@ki.se så återkommer vi när vi har tillräckligt många anmälningar. Vi utför även institutionsutbildningar - om ni ser ett behov av att vi kommer och besöker er institution och informerar om VIS så maila vis@ki.se.

Dokument

UL
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2023-11-29