Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter

Dokumentet beskriver prefektens uppdrag samt kompetenskrav odh rekryteringsprocess för prefekt.

  • Diarienummer: 1-793/2018
  • Dnr föreg. version: 1-727/2016
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m. 2019-01-01
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: -
  • Revidering med avseende på: Anpassning till ny organisation

Sammanfattning av anvisningarna

Anvisningarna fastställer prefektens uppdrag, kompetenskrav, rekryteringsprocess, förordnandetid, introduktion och utbildning. 

Anvisningarna i sin helhet