Omställningsmedel (info för HR-personal)

Parterna på det statliga området har kommit överens om att arbetsgivaren ska avsätta 0,3 % av lönesumman för aktivt omställningsarbete. Från 1 januari 2024 är avsättningen 0,2 % av lönesumman.

Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens behov bidra till finansiering av ett långsiktigt lokalt omställningsarbete. Detta arbete ska genom proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter stödja både verksamhetens och arbetstagarnas utveckling utifrån arbetslinjen och ett längre arbetsliv. Det lokala omställningsarbetet ska således bidra till såväl verksamhetens utveckling som omställning för arbetstagarna. Det kan till exempel bestå av åtgärder som ökar eller bibehåller arbetstagarens anställningsbarhet eller ökar förutsättningarna i övrigt till ett längre arbetsliv.

Ansökan om omställningsmedel
Institution/motsvarande ansöker om omställningsmedel på blanketten ansökan om omställningsmedel. Ansökan skickas till din kontaktperson på förhandlingsenheten vid HR-avdelningen. Beslut om omställningsmedel fattas av beslutsgruppen för omställningsmedel. Vissa beslut om omställningsmedel som ligger inom ramen för lokalt kollektivavtal kan fattas direkt av arbetsgivaren. Datum för beslutsmöten under 2024 kommer inom kort.

Utbetalning av omställningsmedel – beslutade till och med 31/12 2023
För beslut fattade senast 31/12 2023 sker utbetalning efter genomförd aktivitet/åtgärd. Institution/motsvarande rekvirerar genom att en rekvisition skickas till payroll@uf.ki.se tillsammans med beslut om omställningsmedel och information om det projektnummer du önskar få medlen utbetalda till. Endast medel för faktiska kostnader kan rekvireras.

Utbetalning av omställningsmedel – beslutade från och med 1/1 2024
Omställningsmedel som avser lönekostnader konteras av berörd institution/motsvarande på det centrala projektet för omställningsmedel enligt beslut.

Övriga omställningsmedel bokas ut på institutionens projekt för omställningsmedel (XX90033). Institutionen/motsvarande ansvarar för att kvarvarande, ej förbrukade omställningsmedel, återförs till det centrala projektet för omställningsmedel.

Uppföljning av beviljade omställningsmedel
Efter genomförd aktivitet ska institution/motsvarande återkoppla, till respektive kontaktperson vid förhandlingsenheten, genom att inkomma med blanketten ”uppföljning av beviljade omställningsmedel” senast angiven sista dispositionsdag enligt beslut.

Profile image

Åsa Agréus

HR-specialist
+46852486577
Profile image

Carolina Ström

HR-specialist
Profile image

Jenny Wärnlund

HR-specialist