Program för individuell karriärplanering och karriärväxling

Proaktiv omställning

Enligt lokalt kollektivavtal om omställningsmedel – proaktiv omställning för framtiden är parternas gemensamma utgångspunkt ett långsiktigt, proaktivt omställningsarbete med utgångspunkt i verksamhetens behov och förändringar av kompetens, organisation, förändrat antal anställda eller behov av olika anställningsformer. En av åtgärderna och aktiviteterna som man kan få ekonomiskt stöd för är möjlighet till ett individuellt karriärplanering-/karriärväxlingsprogram genom Newstart.

Newstarts karriärprogram

I programmet ingår sex individuella möten med en karriärcoach under tre månader. Mötena hålls i Newstarts lokaler i Stockholm. Möjlighet finns också att få enstaka karriärcoachingmöten vid behov.

Varje program börjar med ett kartläggningssamtal där man tillsammans går igenom sin situation, behov, mål och framtidstankar. Därefter skräddarsyr man ett program som passar just dig.

Intresseanmälan

I första hand ska du kontakta din lokala HR-ansvarige på din institution för information eller kontaktpersonen för HR-avdelningen nedan.

Profile image

Sandra Helminen

Ledarskapsspecialist
SH
Innehållsgranskare:
2023-10-23