Lokala resor

Här finns information om resor med taxi, egen bil, hyrbil, tåg, lokala resor med kollektivtrafik.

Kollektivtrafik

Du ska alltid använda kollektivtrafiken i första hand vid lokala resor. Vid SMS-biljetter ska du föra "reseanteckningar” för att få ersättning. Med reseanteckningar menas kostnad, betalningssätt, resans tidpunkt och transportmedel. För resor mellan campusområdena i Solna och Huddinge ska du använda pendelbussen när turlistan passar.

Hyrbil

KI har avropat från det statliga ramavtalet för hyrbilar. Avtalet är uppdelat under två kategorier: Reserelaterade förhyrning och övrig förhyrning. Läs mer om avtalet på avropa.se. Det går att boka hyrbilar både i Sverige och utanför Norden med resebyrån. Försäkring för hyrbilar utanför norden är täckt om man bokar med resebyrån.

Taxi

Flygtaxi Sverige AB är ny leverantör på ramavtalet för Taxitjänster.

Vilka produkter ingår?

 • Vanliga Flygtaxi-produkterna bokade via resebyrå (taxi till eller ifrån flygplats eller tågstation)
 • Vanlig taxi, s.k. point-to-point (från en adress till en annan) ingår Resorna kommer att prissättas med fasta priser. De fasta priserna kommer att bygga på de taxameterpriser som har angetts i anbudet per län.

Uppläggning av resenärsprofiler krävs.

Du kan maila direkt till support@flygtaxi.se, meddela om du ska kunna boka enbart för dig själv eller för dig själv och även till andra. Informera också om vilken institution du tillhör. Du kommer därefter få ett loginmail från Flygtaxi där du kan bygga din egen profil.

Bokningskanaler app, web eller call center. (Vid bokning till eller ifrån flygplats/tågstation i samband med resa kan flygtaxi bokas direkt via resebyrån)

TELEFON

08-120 920 00

Knappval #1: Akut ändring eller avbokning av befintlig bokning eller för efterlysning av bil

Knappval #2: Kundservice samt agentsupport.

Knappval #3: Bokning av Flygtaxi/Tågtaxi

Knappval #4: Bokning av resor till/från Åre

APP store

https://apps.apple.com/se/app/flygtaxi/id1458501396

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cabonline.dev.flygtax…

WEB

https://book.flygtaxi.se/

Debitering

 • Debitering för resa sker via vårt resekonto (gäller både för flygtaxi och point-point) Detta medför att ingen kontant- eller betalkortshantering i bilen behövs. Vilket tar bort en stor administrationstid för KI.

Kapacitetskrav fordon i avtalet

 • 35 myndighetstäta orter identifierades
 • Krav ställdes på tillgång till fordon på dessa orter.
 • Bevis, Registreringsnummer och samarbetsavtal med ägare av bilen

Service

 • Supportfunktion vardag mellan 09.00 – 16.00. • 24-timmarsservice årets alla dagar.  08-120 920 00
 • Möte med namnskylt i ankomsthallen gäller enbart terminal 5 Arlanda flygplats, för upphämtning övriga terminaler se information nedan.

Väntetid

När taxibil är beställd till ett angivet klockslag ska fem (5) minuters väntetid ingå för avropsberättigad, därefter kan väntetaxa debiteras (enligt timtaxa i bilaga Priser). Efter fem (5) minuters väntetid ska föraren kontakta resenär. Om resenär inte är nåbar och inte anländer till platsen efter totalt 15 minuter kan föraren lämna platsen. Maximalt tio (10) minuters väntetaxa kan debiteras om parterna inte överenskommer om annat

Påföljder vid försening

Ersättning vid missade flyg- och/eller tågavgångar Avropsberättigad har rätt till ersättning av direkta kostnader som uppstår i samband med händelsen, ersättningen kan maximalt uppgå till 40 000 SEK.

Ersättning vid försening Om beställd bil inte kommer eller är mer än 15 minuter försenad har avropsberättigad rätt till 500:- i vite. Rätten till vite gäller inte om ramavtalsleverantören kan påvisa att förseningen beror på händelser utanför ramavtalsleverantörens kontroll.

Inkomna frågor

Hur säkerställs tillräcklig kapacitet gällande bilar, att bilar inte uteblir vid bokning?

 • Kapacitetsfrågan är klar redan vid tilldelning där vi har visat, med transportörsavtal, att vi har kapacitet över hela landet.
 • Anbudet från Flygtaxi bygger på (vid tillfället för anbudet 201811) ordinarie priser vilken innebär bra ersättning till bil.
 • Vid sen bil meddelas resenären i god tid

Är det nödvändigt med individuella profiler hos leverantören när man redan har detta hos resebyrån? Behövs ju inte för övriga reseavtal.

 • Åker myndigheten endast Flygtaxitaxi räcker det med resebyråns profiler. Vid point-to-point behöver vi profiler.

Vid debitering mot resekontot, hur hanteras följesedeln som utgör underlag för moms?

 • Följesedeln skickas antingen till resenären eller till kunden (den som betalar)

Det finns ju billigare alternativ att få om man inte tar avtalet?

Vi ser på helheten av det vi får genom de krav som satts i upphandling.

Upphandlingen av taxitjänster omfattar inte bara priserna utan hela processen från bokning till leverans och fakturering.

Kammarkollegiet ställde höga krav vad gäller leveranskapacitet (ett omfattande problemområde från tidigare avtal) och leverans i hela landet.

Man kravställde bokningskanaler, servicenivå, trafiksäkerhetsarbete, sociala villkor, tekniska och hållbarhetskrav samt faktureringsrutiner mm.

Erfarenheter från tidigare avtal med väldigt låga priser resulterade i att taxibilar inte kom enligt bokning.

Förare tog hellre andra bokningar som gav en högre inkomst. Detta utvecklade sig till ett strukturerat problem. För låga priser gav en opålitlig, oberäknelig leverans. Denna situation fick stora konsekvenser.

Ambition är att detta ramavtal, med höjda krav på leverantören, ska lösa de leveransproblem vi tidigare haft. Prisbilden ska återspegla en ersättningsnivå som åkerierna kan arbeta med. Leveranserna ska ske enligt avtal.

Samtliga produkt koder i avtalet

http://www.flygtaxi.se/produkter/;jsessionid=CD8710B6F3EF8DC33AA4BE49D31AA092

Regler för chaufförer vid upphämtning Arlanda

(dessa är flygplatsens regler och inget Flygtaxi kan påverka)

Stockholm Arlanda Flygplats

Terminal 4:

Vardagar kl 06:30-22:00 och söndagar kl 12:00-22:00 skall resenären anmäla sin ankomst hos den bemannade servicedisk för förbeställd taxi som finns precis utanför utgången på Terminal 4, vid taxiplan. All övrig tid möter taxiföraren med skylt inne i ankomsthallen.

Terminal 3:

Vardagar kl 06:30-22:00 och söndagar kl 12:00-22:00 skall resenären anmäla sin ankomst hos den bemannade servicedisk för förbeställd taxi som finns precis utanför utgången på Terminal 4, vid taxiplan. Eller så kan man gå till terminal 3 och lyfta på gratistelefonen som finns placerad mitt emot Forex. Vid övrig tid möter taxiföraren upp med skylt vid Terminal 3, i vägskälet mellan gång till Terminal 2 och 4.

Terminal 2:

Vardagar kl 06:30-22:00 och söndagar kl 12:00-22:00 gäller att Flygtaxi kör fram bilen efter det att resenären anmält sin ankomst via den gratistelefon som finns placerad mitt emot Forex, eller genom att ringa 08-593 788 70. Vid övrig tid möter taxiföraren med skylt i ankomsthallen utanför tullfiltret.

Terminal 5:

Samtliga resenärer med ankomst till Terminal 5 möts av förare med skylt inne i ankomsthallen, oavsett ankomsttid.

Tågankomst:

Vid ankomst med fjärrtåg till Arlanda C anmäler sig resenären hos den bemannade servicedisken för förbeställd taxi som finns på kontoret precis utanför utgången på Terminal 4, vid taxiplan. Öppet vardagar 07-22. Övrig tid väntar förare med skylt utanför terminal 4.

Vid ankomst med Arlanda Express bör avstigning ske på Arlanda Södra för att på smidigast sätt ta sig till Terminal 4. Mötesrutinerna är desamma som vid ankomst med fjärrtåg.

ENGLISH:

Terminal 4:

Weekdays from 06:30-22:00 and Sundays at 12:00-22:00, passengers must notify their arrival at the Office for pre-booked taxis, available right outside the exit of Terminal 4. All other times passengers will be meet by the driver with a sign inside the arrival hall.

Terminal 3:

Weekdays from 06:30-22:00 and Sundays at 12:00-22:00, the passenger must notify their arrival in the Office for pre-booked taxis outside Terminal 4. At other times the driver meet up with a sign at Terminal 3, at the crossroad between Terminal 2 and 4.

Terminal 2:

Weekdays from 06:30-22:00 and Sundays at 12:00-22:00 Flygtaxi will drive up the car after the passengers has reported their arrival by calling +46(0)8-593 788 70. At other times the driver will meet up passengers with a sign in the arrival hall outside the customs.

Terminal 5:

All travelers arriving in Terminal 5 are greeted by the driver with a sign inside the arrival hall, regardless of arrival time.

Tåg

SJ kan användas för att boka tågresor i Sverige. Tåg kan du boka själv hos SJ, antingen på deras hemsida eller på telefon 0771-75 75 55

Du behöver din institutions kundnummer när du gör en bokning. Kontakta institutionens administrativa chef. Det finns möjlighet att boka tåg via resebyrån.

Egen bil

Du kan använda egen bil vid inrikes resa om KI anser att det är det lämpligaste färdmedlet. Egen bil kan anses som lämpligaste färdmedel vid följande tillfällen:

 • om du fraktar tung och skrymmande bagage för KIs räkning
 • om du har två eller fler passagerare som ska till samma förrättning
 • om du gör en tidsvinst

KI betalar ersättning för trängselskatt. Du måste bifoga kvitto eller kopia av kontoutdrag med reseräkningen

Documents

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • UF.GVS Gemensamt verksamhetsstöd
Logga in med KI-ID
KL
Innehållsgranskare:
Anne-Marie Windahl
2024-04-28