Resereglemente och avtal

På KI är det främst följande avtal som gäller:

Anställd

Om du är anställd på KI följer du reglerna i Resereglementet. Din reseräkning ska registreras i PA-webben.

Anknuten

Om du har forskningsmedel förvaltade av KI och det finns ett avtal om att du bedriver verksamhet vid KI följer du reglerna i Resereglementet. Din reseräkning ska registreras i PA-webben.

Stipendiat

Om du är stipendiat kan du endast få ersättning för skattefria resekostnader. Du har ej rätt till traktamente. För ersättning av utlägg, vänd dig till din institution.

Icke anställd eller anknuten

Om det är en utländsk utbetalning ska det gå via internetbanken.

Dokument

KL
Innehållsgranskare:
Anne-Marie Windahl
2024-06-05