Karolinska Institutets reseförsäkringar

Här följer en sammanfattning av KI:s reseförsäkringar.

Generell info vid resandet

Vid resa inom EU och de länder som Sverige har sjukvårdsavtal med måste resenären ha med sig det Europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) som bekräftar tillhörighet i svensk försäkringskassa. Resenären beställer själv EU-kortet hos Försäkringskassan. För mer info besök Försäkringskassans hemsida.

Om något händer

Naturkatastrof/konflikt/sjukdom/olycka/aktiv skadehjälp etc. ska du omgående kontakta Falck Global Assistans för anvisning av vårdgivare eller andra instruktioner och fortsatt stöd vid hantering av skadeärendet. Kontaktuppgifter finns på intygsmallen som du får av din institution. Uppge försäkringsnummer vid kontakt.

Kontaktuppgifter till Falck Global Assistance

Falck Global Assistance

Telefon: +46 8 587 717 49 Fax: +46 8 505 939 13

E-post: fga@se.falck.com

Köp av tjänsteresa

Alla tjänsteresor och logi ska köpas från vår upphandlade resebyrå och vara betald av medel som förvaltas av institutionen på Karolinska Institutet.

Att tänka på inför resan

  • Giltigt pass och visum
  • Kontrollera om vaccination behövs och ta med vaccinationskort
  • Skriv ut och ta med telefonnummer och information om närmaste Svenska Ambassad
  • Ska du till krisområde, kontrollera UDs reserekommendation
  • Kontrollera giltighet för ditt EHIC

1. Statens Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller vid alla inrikes- och utrikesresor som anställda och uppdragstagare gör för Karolinska Institutets räkning. Uppdragstagare är den som utan att vara anställd reser för KI och institutionens räkning. Alla registrerade forskarstuderande omfattas också av tjänstereseförsäkringen om resan föranleds av tjänstgöring för Karolinska Institutets räkning. Försäkringsskyddet gäller vid alla tjänsteresor som godkänts av myndigheten och motsvarar ett vanligt reseförsäkringsskydd. Försäkringen gäller i hela världen och hela dygnet.

Vid en utrikes tjänsteresa gäller skyddet även under avbrott p.g.a. semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga verksamhets ort. För att ett sådant uppehåll ska anses vara ett avbrott i tjänsteresan och inte en fristående verksamhet, får uppehållet i tid inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan. Uppehållet får inte heller vara längre än 14 dagar sammanlagt. Vid semester längre än 14 dagar måste en privat försäkring tecknas för hela semesterperioden. Det spelar ingen roll om semesterperioden förläggs före, under eller efter tjänsteresan.

OBS: Tjänstereseförsäkringen innehåller inget avbeställningsskydd för t.ex. hotellkostnader eller kursavgifter. Om du ska på konferens eller kurs, kan det finnas separat avbeställningsskydd att köpa av kursgivaren konferens/kurs/hotellpaket etc.

2. Statens Reseförsäkring

Statens Reseförsäkring kan tecknas hos Kammarkollegiet för alla resor/personer som inte omfattas av tjänstereseförsäkringen eller annan försäkring. Kan t.ex. köpas då kriterier ovan inte uppfylls. Försäkringen beställs hos Kammarkollegiet och kostar 15 kr per person och dygn i hela världen.

3. URA-försäkring

Samling KI har tecknat en URA-försäkring Samling hos Kammarkollegiet för arbetstagare och de medföljande som står med på URA-avtalet. För att URA-försäkringen ska gälla alla personer på avtalet, ska alla vara folkbokförda i Sverige och ingå i Svensk socialförsäkring under hela utlandsvistelsen (undantag kan finnas för medföljande som har eget företag).

4. Student UT

Student UT samlingsförsäkring gäller för i Ladok registrerade studenter på grundutbildningsnivå samt studenter på forskarutbildningsnivå med utbildningsbidrag som ska studera/praktisera utomlands enligt en överenskommelse mellan KI och ett mottagande lärosäte i utlandet Försäkringskort skrivs ut av de internationella studievägledarna vid KI (Rött Kort)

Enskild Student UT

Saknas överenskommelse om utbyte ska en Enskild Student UT beställas hos Kammarkollegiet som i detta fall också skriver ut försäkringskort (Rött kort). Försäkringen kostar 15 kronor per dygn.

PR
Innehållsgranskare:
2024-05-07