Verksamhetsrelationer och IT-forskningsstöd

Till Verksamhetsrelationer och IT-forskningsstöd kan du som medarbetare vända dig vid behov och önskemål om tekniska lösningar eller tjänster. Gruppen tillhör serviceenheten på IT-avdelningen och har en ansvarig kontaktperson för varje enskild institution på KI.

Vad kan du få hjälp med?

Du är alltid välkommen att höra av dig till din kontaktperson. Vi kan hjälpa dig genom att erbjuda befintliga lösningar på dina tekniska behov eller komma i kontakt med rätt expertis hos ITA för att hitta bästa möjliga väg framåt.

Vi vill gärna förstå vad din verksamhet behöver och önskar, för att bidra till att IT-avdelningen erbjuder de tjänster som behövs på ett standardiserat och väldefinierat sätt. Om vi inte kan leverera den lösning eller tjänst som efterfrågas ser vi över möjligheten till framtida lösningar. Vi ansvarar även för att se till att dina beställda tjänster levereras enligt önskemål och inom avtalad tid.

Vi håller dig informerad genom olika kanaler

Alla institutioner har en utsedd kontaktperson i gruppen som håller regelbundna möten med den administrative chefen för att informera om kommande förändringar, störningar i IT-miljön och nya tjänster.

Vi håller även i informationsträffar och events vid till exempel mer omfattande förändringar som påverkar medarbetare eller lanseringar av nya tjänster. 

Nedan kan du ta del av vårt nyhetsbrev som skickas till administrativa chefer och intresserade medarbetare fyra gånger per år.

IT-forskningsstöd

Funktionen IT-forskningsstöd hjälper dig som forskare med anpassade IT-lösningar. Målet är att hitta robusta IT-lösningar som möter forskningens unika och specifika behov.

Vi utgår från verksamhetens förutsättningar med målsättningen att alltid ta fram kvalitativa, säkra och hållbara IT-lösningar. Därför försöker vi i första hand bygga våra lösningar på universitetsgemensamma IT-tjänster, tjänster från KI:s Core Facilities, våra upphandlade molntjänster eller andra nationella resurser.

Läs mer i detalj om IT-forskningsstödet här

Kontakta oss

Ansvarig kontakt för Institutionsgrupp Solna (CMB, FyFa, MBB, MEB, MTC, IMM, Neuro) samt KIB, KM, MHK, GVS, UL

Ulf Lignelid

Verksamhetsutvecklare
+46852485310

Ansvarig kontakt för Institutionsgrupp Syd (BioNut, KI SÖS, CLINTEC, LABMED, MedH, NVS, Dentmed) samt UoL

Profile image

John Mårtensson

Systemförvaltare

Ansvarig kontakt för Institutionsgrupp Nord (GPH, CNS, KI DS, KBH, LIME, MedS, MMK, OnkPat) samt MWLC, externa företag

Profile image

Christian Garheden

Verksamhetsutvecklare

Gruppchef

Profile image

Jennifer Baral

Projektledare

IT-forskningsstöd

Profile image

Mikael Carp

Systemförvaltare
+46852485348
Profile image

Johan Lagerros

Forskningsinfrastrukturspecialist

Kommunikatör

Profile image

Daniel Ståhl

Kommunikatör

IT-avdelningens nyhetsbrev

Fyra gånger om året skickar vi ut ett nyhetsbrev till samtliga administrativa chefer och medarbetare som anmält intresse.

Om du vill ta del av framtida utskick kan du registrera dig via formuläret.

Registrera dig till nyhetsbrevet

JB
Innehållsgranskare:
2024-06-18