Projektstöd och hjälpmedel: AU-projekt

Här hittar du några tips på hjälpmedel som kan fungera som stöd för att driva projektet framåt.

Aktivitetstavla (Kanban-tavla)

För att hålla koll på alla de aktiviteter som finns i ett projekt är aktivitetstavlor bra att använda sig av. Kanban-tavla är ett exempel på aktivitetstavlor där man kan lägga upp aktiviteter som skall göras, håller på att göras och är gjorda.

Riskhantering

På ITA använder man sig av en riskhanteringsmetod som heter Six10. Under Dokument nedan kan du läsa mer om denna metod - se "Lathund Six10".

Det finns även alternativa mallar för riskhantering under Dokument.

Tidredovning

Tidredovisning och om interna resurser skall kostnadsföras hanteras olika beroende på projektets art och storlek. Beslutas fattas i samråd med beställaren och AU-chef om hur tidsredovisningen för det aktuella projektet skall se ut. I de fall där interna resurser skall debiteras skall det interna timpriset på 500 kr användas.

Hjälpmallar

Mallarna som presenteras under respektive BP-punkt är obligatoriska:

Initiering – BP 1

Förstudie – BP 2

Förberedelse – BP 3

Genomförande – BP 4

Avslut – BP 5 och BP 6

Mallarna som presenteras under "Dokument" är frivilliga att använda om man vill ha ett stöd för uppställning av protokoll, statusuppföljning och liknande (se under Dokument nedan).

UL
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2024-04-08