Administrativa utvecklingsprojekt: Projektprocessen och mallar

Inom gemensamt verksamhetsstöd finns det tre varianter av stora projekt – Administrativa utvecklingsprojekt (AU-projekt), IT-projekt samt projekt inom fastighetsområdet. Här finner du information om projektprocessen samt projektmallar för AU-projekt.

AU-projekt

Projekt som kategoriseras som AU-projekt är stora KI-övergripande administrativa utvecklingsprojekt som kräver särskild finansiering. Projekten skall antingen svara mot verksamhetens behov av förändring och utveckling eller vara sådana som svarar mot krav på KI som myndighet.

Projekten innehåller ofta implementering av digitala stöd, men det är inte en nödvändig faktor för att definieras som ett AU-projekt. Däremot skall AU-projekten alltid initieras från verksamhetsförvaltningen och syftar till bättre och effektivare verksamhetsprocesser. Ambitionen är att samla samtliga större utvecklingsprojekt oberoende finansieringskälla för att få en god överblick och ge ett stöd till projektledarna.

Vid IT-avdelningen och Fastighetsavdelningen hanteras också stora övergripande projekt, men dessa ligger inom respektive avdelnings uppdrag och finansieras inte av de särskilda administrativa utvecklingsmedlen.

Projektprocess för AU-projekten

Projektprocessen består av ett antal faser och beslutspunkter (BP). Respektive fas består av olika moment som skall genomföras – för mer information om respektive fas klicka på rubrikerna nedan.

Roller i projektet

Sidan om projektroller hjälper dig definiera vilka roller som finns i ett projekt och vilket ansvar och mandat respektive roll har.

Hjälpmedel och projektmallar

Det finns en hel webbsida med tips, projektstöd och hjälpmedel, som kan fungera som stöd för att driva projektet framåt.

Kontakt

Profile image

Ulrica Lundin

Verksamhetscontroller
UL
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2024-02-26