Söka medel för forskarutbildningsaktiviteter

Om du planerar en forskarutbildningsaktivitet (till exempel en workshop, ett seminarium eller en retreat) har du möjlighet att söka medfinansiering från antingen ett forskarutbildningsprogram eller från Kurs- och programkommittén.

För mer information om aktiviteter se Anordna forskarutbildningsaktiviteter.

Vänligen se vidare information på engelska om hur ansökan om medel går till.

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor
AG
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2022-08-16