Resurser hybridundervisning

Här hittar du mer material och fler resurser kring hybridundervisning.

Resurser från UHR

Utvecklingsprojekt 2022: Jönköping University

Utvecklingsprojekt 2022: Gymnastik- och idrottshögskolan

Webbinarium: Programutbildningar i hybridformat

Temacafé: Hybrida lärmiljöer och undervisning

Temacafé: Engagemang vid hybridundervisning

Temacafé: Hybrid i verkligheten – digitalt studiebesök i hybrida lärmiljöer

Temacafé: Hybrid i verkligheten – digitalt studiebesök i hybrida lärmiljöer, del 2

Övriga resurser

Framtidens lärandemiljöer - en forskningsbaserad översikt

En kartläggning av forskning om lärandemiljöer i högre utbildning med särskilt fokus på framtidens lärandemiljöer. Rapporten är ett resultat av Akademiska Hus projekt “Samverkan om evidensbaserad forskning om framtidens lärandemiljöer“ som har genomförts av Marie Leijon, Malmö universitet och Åse Tieva, Umeå universitet. Framtidens lärandemiljöer - en forskningsbaserad översikt

Hybrida undervisningstillfällen - en del av vår lärmiljö

Linnéuniversitetet: Guide till en framgångsrik kurs - verktyg och inspiration till dig som undervisar. Hybrida undervisningstillfällen - en del av vår lärmiljö.

Kombination av undervisning i sal och online t.ex. hybrid

Mälardalens universitet (MDU): Kombination av undervisning i sal och online t.ex. hybrid (pdf)

MB
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-03-06