Kundrelationer | din kontaktperson vid IT-avdelningen

Till Kundrelationer kan du som medarbetare vända dig vid behov och önskemål av tekniska lösningar eller tjänster. Gruppen arbetar med verksamhetsrelationer och tillhör serviceenheten på IT-avdelningen.

Vad kan vi hjälpa till med?

Du är alltid välkommen att höra av dig till din kontaktperson. Vi kan hjälpa dig genom att erbjuda lösningar på dina tekniska behov eller komma i kontakt med rätt expertis hos ITA för att hitta bästa möjliga lösning.

Vi vill gärna diskutera vad din verksamhet behöver och önskar, för att bidra till att IT-avdelningen erbjuder de tjänster som behövs, på ett standardiserat och väldefinierat sätt. Om vi inte kan leverera den lösning eller tjänst som efterfrågas ser vi över möjligheten till framtida lösningar. Vi ansvarar även för att se till att dina beställda tjänster levereras enligt önskemål och inom avtalad tid.

Vi informerar via möten med olika målgrupper, informationsträffar och nyhetsbrev

Alla institutioner har en utsedd kundansvarig som kontaktperson, som har regelbundna möten med administrativ chef på institutionen för att informera om kommande förändringar, störningar i IT-miljön och om nya tjänster från ITA.

Vi håller i informationsträffar vid till exempel lansering av nya tjänster eller mer omfattande stora förändringar som påverkar medarbetare. 

Nedan finns en översikt över de kanaler vi använder i kommunikationen med dig på institutionerna och UF/UL. Du hittar också vårt nyhetsbrev som skickas till administrativa chefer 4 gånger per år.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till oss kundansvariga i gruppen.

Gruppchef

Jennifer Baral

Projektledare

Ansvarig för Institutionsgrupp Solna | MTC, MBB, FyFa, Neuro, CMB, IMM, MEB, UF, MHK, UL, KIB, och KM

Ulf Lignelid

Verksamhetsutvecklare

Ansvarig för Institutionsgrupp Syd | NVS, BioNut, Dentmed, KI SÖS, LABMED, MedH, CLINTEC och UoL

John Mårtensson

Systemförvaltare

Ansvarig för Institutionsgrupp Nord | LIME, KI DS, MMK, MedS, KBH, OnkPat, CNS, GPH, MWLC och externa företag

Christian Garheden

Verksamhetsutvecklare

Gruppmedlemmar

Daniel Ståhl

Kommunikatör
JB
Innehållsgranskare:
2023-05-16