Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskarutbildning.

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Robert Harris, vicerektor och ordförande

Erika Franzén, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Catharina Larsson

Helena Karlström

Kent Jardemark

Lena Palmberg

Lennart Brodin

Nico Dantuma

Studentrepresentanter

Madeleine Lehander 

Anahita Amirpour 

Blend Fathalla Ali

Adjungerade

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

vakant, Junior faculty

Virpi Töhönen (ordinarie), Björn Andersson (suppleant), SACO

Carina Eklund, OFR

Henry Wölling, Seko

Tjänstemän

Karin Schmekel, enhetschef, Enheten för forskning och forskarutbildning

Clara Ersson, kommittésamordnare

Sammanträdestider

Våren 2022

  • Fredag den 4 februari kl. 8.30 – 12.30
  • Fredag den 11 mars kl. 8.30 – 12.30
  • Onsdag den 6 april kl. 13.00 – 17.00
  • Tisdag den 10 maj kl. 13.00 – 17.00
  • Torsdag den 9 juni kl. 13.00 – 17.00

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Clara Ersson (samordnare).

Protokoll

Protokoll från sammanträden med KFU publiceras efter justering.

2021

2020

2019

Kontakt

Clara Ersson

Samordnare

Robert Harris

Vicerektor för forskarutbildning