Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kommittén för utbildning på forskarnivå har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskarutbildning.

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Robert Harris, vicerektor och ordförande

Erika Franzén, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Catharina Larsson

Helena Karlström

Kent Jardemark

Lena Palmberg

Lennart Brodin

Nico Dantuma

Studentrepresentanter

Jan Philipp Reising 

Sirus Rabbani

Valeria Messina

Adjungerade

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty

Azadeh Karami (ordinarie), Lukas Löfling (suppleant), SACO

Afsar Rahbar (ordinarie), Carina Eklund (suppleant), OFR

vakant, Seko

Tjänstemän

Karin Schmekel, enhetschef, Enheten för forskning och forskarutbildning

Clara Ersson, kommittésamordnare

Sammanträdestider

Hösten 2020

  • Torsdag den 3 september kl. 13.00 – 17.00, Solna
  • Måndag den 5 oktober kl. 13.00 – 17.00, Flemingsberg
  • Måndag den 16 november kl. 13.00 – 17.00, Solna
  • Måndag den 14 december kl. 13.00 – 17.00, Solna

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Clara Ersson (samordnare).

Protokoll

Protokoll från sammanträden med Kommittén för utbildning på forskarnivå publiceras efter justering.

2020

2019

Kontakt

Robert Harris

Vicerektor för forskarutbildning