Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskarutbildning.

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Robert Harris, vicerektor och ordförande

Erika Franzén, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Catharina Larsson

Helena Karlström

Kent Jardemark

Lena Palmberg

Lennart Brodin

Nico Dantuma

Studentrepresentanter

Amineh Ghaderi 

Caroline Schagerholm 

Valeria Messina

Adjungerade

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

Erin Gabriel, Junior faculty

Virpi Töhönen (ordinarie), Björn Andersson (suppleant), SACO

Carina Eklund, OFR

Henry Wölling, Seko

Tjänstemän

Karin Schmekel, enhetschef, Enheten för forskning och forskarutbildning

Clara Ersson, kommittésamordnare

Sammanträdestider

Hösten 2021

  • Torsdag den 2 september kl. 8.30 – 11.20, i anslutning till internat
  • Torsdag den 7 oktober kl. 13.00 – 17.00
  • Måndag den 15 november kl. 13.00 – 17.00
  • Fredag den 17 december kl. 13.00 – 17.00

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Clara Ersson (samordnare).

Protokoll

Protokoll från sammanträden med KFU publiceras efter justering.

2021

2020

2019

Kontakt

Clara Ersson

Samordnare

Robert Harris

Vicerektor för forskarutbildning