Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskarutbildning.

Sammanträdestider

Våren 2023

  • Fredag den 3 februari kl. 13.00 – 17.00
  • Torsdag den 16 mars kl. 13.00 – 17.00
  • Onsdag den 26 april kl. 13.00 – 17.00
  • Tisdag den 23 maj kl. 13.00 – 17.00
  • Tisdag den 13 juni kl. 13.00 – 16.00

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Clara Ersson (samordnare).

Protokoll

Protokoll från sammanträden med KFU publiceras efter justering.

Kontakt

Clara Ersson

Samordnare

Robert Harris

Vicerektor för forskarutbildning

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Robert Harris, vicerektor och ordförande

Erika Franzén, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Andreas Lundqvist

Helena Karlström

Lena Palmberg

Margaret Sällberg Chen

Michael Fored

Nico Dantuma

Studentrepresentanter

Luca Love

Madeleine Lehander 

vakant

Adjungerade

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

Alexandra Wennberg, Junior faculty-representant

Björn Andersson (ordinarie), Sara Sigsjö (suppleant), SACO-representant

Carina Eklund, OFR-representant

Henry Wölling, Seko-representant

Tjänstemän

Karin Schmekel, enhetschef, Enheten för forskning och forskarutbildning

Clara Ersson, kommittésamordnare

Eva Gunnarsson, controller

CE
Innehållsansvarig:
Clara Ersson
2023-02-14