Skip to main content

Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kommittén för utbildning på forskarnivå har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området forskarutbildning.

Fakultetsnämnden och dess underorgan

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Robert Harris, vicerektor och ordförande

Erika Franzén, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Catharina Larsson

Helena Karlström

Kent Jardemark

Lena Palmberg

Lennart Brodin

Nico Dantuma

Studentrepresentanter

Jan Philipp Reising 

Sirus Rabbani

Valeria Messina

Adjungerade

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty

Azadeh Karami (ordinarie), Lukas Löfling (suppleant), SACO

Afsar Rahbar (ordinarie), Carina Eklund (suppleant), OFR

vakant, Seko

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef SER

Clara Ersson, kommittésamordnare

Sammanträdestider

Våren 2020

  • Torsdag den 30 januari 8.30 – 12.30, i anslutning till internat
  • Fredag den 6 mars kl. 13.00 – 17.00, Solna
  • Tisdag den 31 mars kl. 13.00 – 17.00, Solna  
  • Onsdag den 29 april kl. 13.00 – 17.00, Solna  
  • Tisdag den 2 juni kl. 13.00 – 17.00, Solna 

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Clara Ersson (samordnare).

Protokoll

Protokoll från sammanträden med Kommittén för utbildning på forskarnivå publiceras efter justering.

2019

Kontakt

Robert Harris

Vicerektor för forskarutbildning