Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskarutbildning.

Sammanträdestider

Hösten 2022

  • Onsdag den 7 september kl. 13.00 – 17.00
  • Fredag den 14 oktober kl. 13.00 – 17.00
  • Tisdag den 15 november kl. 8.30 – 11.30
  • Måndag den 19 december kl. 13.00 – 17.00

Våren 2023

  • Fredag den 3 februari kl. 13.00 – 17.00
  • Torsdag den 16 mars kl. 13.00 – 17.00
  • Onsdag den 26 april kl. 13.00 – 17.00
  • Tisdag den 23 maj kl. 13.00 – 17.00
  • Tisdag den 13 juni kl. 13.00 – 16.00

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Clara Ersson (samordnare).

Protokoll

Protokoll från sammanträden med KFU publiceras efter justering.

Kontakt

Clara Ersson

Samordnare

Robert Harris

Vicerektor för forskarutbildning

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Robert Harris, vicerektor och ordförande

Erika Franzén, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Catharina Larsson

Helena Karlström

Kent Jardemark

Lena Palmberg

Lennart Brodin

Nico Dantuma

Studentrepresentanter

Madeleine Lehander 

Anahita Amirpour 

Blend Fathalla Ali

Adjungerade

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

Aleksandra Sjöström-Bujacz, Junior faculty

Virpi Töhönen (ordinarie), Björn Andersson (suppleant), SACO

Carina Eklund, OFR

Henry Wölling, Seko

Tjänstemän

Karin Schmekel, enhetschef, Enheten för forskning och forskarutbildning

Clara Ersson, kommittésamordnare

Eva Gunnarsson, controller