Skip to main content

Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kommittén för utbildning på forskarnivå har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området forskarutbildning.

Fakultetsnämnden och dess underorgan

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Robert Harris, vicerektor och ordförande

Erika Franzén, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Catharina Larsson

Helena Karlström

Kent Jardemark

Lena Palmberg

Lennart Brodin

Nico Dantuma

Studentrepresentanter

Susanne Neumann

Valeria Messina

Sirus Rabbani

Adjungerade

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef SER

Clara Ersson, kommittésamordnare

Sammanträdestider

Hösten 2019

  • Onsdag 4 september, kl. 8.30 – 17.00, Solna (fm strategimöte, em ordinarie sammanträde)
  • Torsdag 10 oktober, kl. 13.00 – 17.00, Solna
  • Onsdag 6 november, kl. 13.00 – 17.00, Solna
  • Tisdag 10 december, kl. 13.00 – 17.00, Solna


Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Clara Ersson (samordnare).

Protokoll

Protokoll från sammanträden med Kommittén för utbildning på forskarnivå publiceras efter justering.

2019

Kontakt

Clara Ersson

Samordnare

Robert Harris

Vicerektor för forskarutbildning