IT-forskningsstöd

Här kan du läsa mer om funktionen IT-forskningsstöd hos ITA.

IT-forskningsstöd är en funktion som lanserats för att på ett bättre sätt möta forskarnas behov av IT-stöd, detta då dessa behov inte alltid mappar mot befintliga IT-tjänster hos ITA.

Funktionen är under uppbyggnad och består för närvarande av en heltidsanställd medarbetare, men ambitionen är att växa över tid. Tänkta framtida kompetenser kan till exempel vara statistiker, databas- eller applikationsexperter.

Vad kan du som forskare få hjälp med?

Tjänsteansvarig kan stötta dig med till exempel behovsinsamling och rådgivning för att identifiera om befintliga tjänster hos ITA kan vara aktuella, eller om andra lösningar kan behöva implementeras. IT-forskningsstödet är också representerat i Research Support Office (RSO), vilket möjliggör för avdelningarna att tillsammans erbjuda ett effektivt stöd gentemot kärnverksamheten.

Framtiden för IT-forskningsstöd

Funktionen arbetar i dag med stöd och rådgivning till pågående forskningsprojekt. KI står även som ordförande för ett nystartat nationellt nätverk för IT-forskningsstöd som i nuläget består av ca 15 lärosäten.

Kontakt

Vid frågor, kontakta gärna Tjänsteansvarig Mikael Carp.

Mikael Carp

Systemförvaltare
MC
Innehållsgranskare:
2023-01-18