Internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi (IDAHOT) 17 maj

IDAHOT instiftades 2004 för att uppmärksamma våld och diskriminering som HBTQIA-personer utsätts för runt om i världen. KI uppmärksammar dagen genom ett öppet lunchseminarium om HBTQIA och hälsa.

Föreläsare är Richard Bränström, docent i folkhälsovetenskap vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Richards forskning fokuserar på hur sociala, psykologiska och samhälleliga faktorer påverkar hälsan hos homosexuella, bisexuella och transpersoner. 
Läs mer om Richard Bränströms forskning.

Föreläsningen hölls på engelska och live-streamades. Här kan du se den i efterhand: