Söka medel för forskarutbildningsaktiviteter

Om du planerar en forskarutbildningsaktivitet (till exempel en workshop, ett seminarium eller en retreat) har du möjlighet att söka medfinansiering från antingen ett forskarutbildningsprogram eller från Kurs- och programkommittén.

Vänligen se vidare information på engelska om hur ansökan om medel går till.

För mer information om att anordna aktiviteter, se länk nedan. 

Kontakt

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare
Profile image

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Vladana Vukojevic

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Ingeborg van der Ploeg

Central studierektor
AG
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2023-08-17