Aktivitetsvärdering och analys

Det är viktigt att uppmuntra doktoranderna till att ge feedback på de aktiviteter de har deltagit i. Denna feedback, tillsammans med arrangörernas reflektioner och efterföljande återkoppling till deltagarna, är en viktig grund för arbetet med att höja kvaliteten på framtida aktiviteter.

Se sidan Activity evaluation and analysis med information på engelska.

IV
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2023-12-01