Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag

En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.

Målgrupp

Du som har pedagogiskt uppdrag inom verksamhetsintegrerat lärande/högskoleförlagd utbildning inom utbildningsprogram med medicinsk inriktning på högskolenivå.

Omfattning och nivå

Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier inom högskolepedagogik på avancerad nivå.

Behörighet/förkunskapskrav

Pedagogiskt uppdrag samt godkända kurser i högskolepedagogik motsvarande minst fem veckor, exempelvis Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK), Stepping stone-kurser, Pedagogik för universitetslärare (PUL), eller Grundläggande högskolepedagogik (GHP, GHPD).

Upplägg

Kursen består av sju schemalagda obligatoriska kursträffar (utspridda under två terminer).

Resterande tid ägnas åt studieuppgifter inför de schemalagda dagarna, samt en fördjupningsuppgift.

Kursdatum 2023-2024

  • 6 oktober (heldag)
  • 6 november (fm)
  • 6 december (fm) 
  • 12 januari (heldag)
  • 1 februari (fm) 
  • 23 februari (fm) 
  • 21 mars  (heldag, halva gruppen)
  • 22 mars (heldag, halva gruppen)

Anmälan

Anmäl dig på: Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag.

Sista dag för anmälan är 22 september.

Plats

Heldagsträffarna är på plats i Flemingsberg (09.00-16.30) och halvdagsträffarna i Zoom (08.30-12.00).

Kontakt

Jenny Flygare

Forskare
JF
Innehållsgranskare:
2023-05-06