Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag

En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.

Målgrupp

Du med pedagogiskt uppdrag inom verksamhetsintegrerat lärande/högskoleförlagd utbildning inom utbildningsprogram med medicinsk inriktning på högskolenivå.

Omfattning och nivå

Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier inom högskolepedagogik på avancerad nivå.

Behörighet/förkunskapskrav

Pedagogiskt uppdrag samt pedagogisk kompetens motsvarande 7,5 hp i högskolepedagogik. I första hand riktar sig kursen till dig med pedagogiskt uppdrag gentemot studenter från Karolinska Institutet, men i mån av plats kan även andra personer antas.

Upplägg

Kursen består av åtta schemalagda obligatoriska heldagar (utspridda under två terminer). Resterande 17 dagar ägnas åt studieuppgifter inför de schemalagda dagarna, samt en examinationsuppgift.

Kursdatum ht 20/vt 21:

  • Dag 1  21/10
  • Dag 2  12/11
  • Dag 3  4/12
  • Dag 4  12/1
  • Dag 5  12/2
  • Dag 6  14/4
  • Dag 7  15/4
  • Dag 8  16/4

Plats

Campus Flemingsberg, Huddinge.

Kontakt

Annika Sääf-Rothoff

Anknuten till Undervisning/handledning
Pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande

Jenny Flygare

Forskare