Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag

En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.

Målgrupp

Du med pedagogiskt uppdrag inom verksamhetsintegrerat lärande/högskoleförlagd utbildning inom utbildningsprogram med medicinsk inriktning på högskolenivå.

Omfattning och nivå

Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier inom högskolepedagogik på avancerad nivå.

Behörighet/förkunskapskrav

Pedagogiskt uppdrag samt godkända kurser i högskolepedagogik motsvarande minst tre veckor, exempelvis Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK), Stepping stone-kurser, Pedagogik för universitetslärare (PUL), eller Grundläggande högskolepedagogik (GHP, GHPD).

Upplägg

Kursen består av åtta schemalagda obligatoriska heldagar (utspridda under två terminer). Resterande 17 dagar ägnas åt studieuppgifter inför de schemalagda dagarna, samt en examinationsuppgift.

Kursdatum ht 22/vt 23

  • Dag 1 21/10 (heldag)
  • Dag 2 22/11 (fm)
  • Dag 3 16/12 (fm)
  • Dag 4 17/1 (heldag)
  • Dag 5 15/2 (fm)
  • Dag 6 7/3 (fm)
  • Dag 7 30/3 (heldag, halva gruppen)
  • Dag 8 31/3 (heldag, halva gruppen)

Plats

Med stor sannolikhet ges kursens heldagar som fysiska träffar på plats, och halvdagarna som digitala träffar i Zoom.

Antagning 

Antagningen för ht 2022/vt 2023 har stängt. 

Kontakt