Medarbetare och deltagare på Lärardagen 2019.

För medarbetare på UoL

Information för dig som är anställd eller anknuten till enheten för Undervisning och Lärande. Här hittar du det du behöver gällande din anställning och information om vad som händer på Karolinska Universitetet.

På UoL