BRM-gruppen | Din kontaktperson vid IT-avdelningen

BRM-gruppen (Business Relationship Manager) jobbar med verksamhetsrelationer och tillhör serviceenheten på IT-avdelningen. Gruppens medarbetare arbetar med att vara institutionens, forskargruppens och avdelningens kontakt med ITA vid behov och önskemål av tekniska lösningar eller tjänster.

Vad kan vi hjälpa till med?

Du är alltid välkommen att höra av dig till din kontaktperson. Vi kan hjälpa dig genom att erbjuda lösningar på dina tekniska behov alternativt hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person hos oss för att lösa det du behöver.

Vi vill gärna diskutera vad er verksamhet behöver och önskar för att bidra till att IT-avdelningen erbjuder de tjänster som behövs, på ett standardiserat och väldefinierat sätt. Om vi inte kan leverera den lösning eller tjänst som efterfrågas, så ser vi över möjligheten till framtida lösningar. Vi ansvarar även för att se till att era beställda tjänster levereras enligt era önskemål och inom avtalad tid.

Vi informerar via möten med olika målgrupper, informationsträffar och nyhetsbrev

Alla institutioner har en utsedd kontaktperson, som har regelbundna möten med administrativ chef på institutionen där kontaktpersonen informerar om kommande förändringar, störningar i IT-miljön och om nya tjänster från ITA.

Vi håller i informationsträffar vid till exempel lansering av nya tjänster eller mer omfattande stora förändringar som påverkar medarbetare. 

Nedan finns en översikt över de kanaler vi använder i kommunikationen med er på institutionerna och UF/UL. Du hittar också vårt nyhetsbrev som skickas till administrativa chefer 4 gånger/år.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till oss i BRM-gruppen.

Ansvarig för UF, MHK, UL, KIB, MTC, MBB, FyFa, Neuro, CMB och IMM

Ansvarig för NVS, BioNut, Dentmed, KI SÖS, LABMED, MedH, CLINTEC, UoL och KM

John Mårtensson

Systemförvaltare

Ansvarig för LIME, KI DS, MMK, MedS, KBH, OnkPat, CNS, GPH, MWLC, MEB och externa företag

Alex Gatica

Systemförvaltare
08-524 872 38

Vi jobbar med ett antal lösningar för att förenkla för er som kommer att lanseras under året. Läs mer på sidan med pågående projekt vid IT-avdelningen.

Kommunikationsöversikt BRM-gruppen