Aktivitetsvärdering och analys

Uppmuntra doktoranderna till att ge feedback på de aktiviteter de har deltagit i. Denna feedback tillsammans med arrangörernas reflektioner och efterföljande återkoppling till deltagarna kommer att höja kvaliteten på framtida aktiviteter.

Se sidan Activity evaluation and analysis med information på engelska.